0

اخبار و اطلاعیه ها

بیمه مسئولیت پزشکان
خبر ,

بیمه مسئولیت پزشکان یکی از انواع بیمه مسئولیت حرفه‌ای است. در این بیمه هر مسئولیتی که مطابق قانون، پزشک در برابر بیماران خود دارد مطابق بیمه‌نامه به شرکت بیمه منتقل می‌شود و بیمه‌گر در مواقع نیاز...

تست - بیمه مسئولیت
خبر ,

بیمه مسئولیت ، بخشی از سیستم بیمه‌‌های عمومی است. که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیت‌‌های یکدیگر و تأمین امنیت حرفه‌‌‌ای مشاغل ...

تست - بیمه عمر
خبر ,

بیمه عمر یکی از راه‌های مطمئن و متداول سرمایه‌گذاری و تامین آتیه در جهان است.افراد در بازه‌های مختلف از زندگی و در شرایط مختلف، به دنبال ایجاد شرایط مطمئن مالی برای خود و خانواده خود هستند. ...

0

یادآور تمدید بیمه نامه

0
0
0